پرسشنامه استخدام در هایزون

استخدام عکاس / عکاس صنعتی

مهارت های مورد نیاز :
فعالیت در حوزه پوشاک
کاربا فتوشاپ و نرم افزارهای ادیت عکس
علاقه مند به یادگیری و پیشرفت