بعد از دریافت کد مرسوله در جدول بالا برای پیگیری وضعیت مرسوله در اداره پست اینجا مراجعه نمایید