استخدام در هایزون

مجموعه هایزون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید :

کارمند اداری / بخش کالا

عکاس صنعتی

ادمین سایت